Technické řešení

Kostav1

Rodinné domy realizované společností KOSTAV s.r.o. mají obvodové stěny, nosné i nenosné příčky a stropy zhotovené klasickými technologiemi, přičemž je používán kompletní cihlový systém Porotherm. V jeho rámci je nabízen výběr z více variant zdiva Porotherm v síle 80 až 500 mm pro stěny a příčky, dále prvky pro vodorovné konstrukce, speciální malty i omítkové směsi a konečně také pěna pro případné zdění za použití broušených cihel.