Energetické parametry

Kostav3

Šíře sortimentu Porotherm je značná. V závislosti na konkrétním zvoleném materiálu vykazují obvodové stěny domu hodnotu součinitele prostupu tepla U=0,34 až 0,22 W/m2K. Základem energetické úspornosti však není jen využití komplexního sortimentu cihelného materiálu, ale především jeho správné zabudování odbornou a kvalifikovanou stavební firmou. Cihlový systém Porotherm pak splňuje všechny důležité požadavky kladené na rodinné domy.